Correct een aanrijdingsformulier invullen: zeer belangrijk!

Een aanrijdingsformulier correct invullen is belangrijk dan dat je misschien zou denken. Het is niet altijd eenvoudig na een ongeval om direct aandacht te schenken aan het aanrijdingsformulier omdat er vaak veel emoties mee gepaard gaan, maar hou in gedachten dat dit voor beide partijen zeer belangrijk is. We geven graag enkele tips en redenen mee waarom dit zo belangrijk kan zijn.

Een ongeval? Uw omniumverzekering komt tussen

Uw verzekeringsmaatschappij verwacht een correct ingevuld formulier na een aanrijding om het nodige te kunnen doen wat de tussenkomst van uw omniumverzekering betreft. Zij zullen met andere woorden instaan voor de schadeclaim en het aanstellen van een expert.
Het aanrijdingsformulier gebruikt de verzekeringsmaatschappij om na te kijken wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Het aanrijdingsformulier in Europa is overal identiek. Zelfs als de taal verschillend zou zijn, dan staan alle rubrieken en vragen in dezelfde volgorde. Vandaar het nut om steeds zelf een extra kopie in de auto te bewaren.

Een onvolledig ingevuld aanrijdingsformulier houdt risico’s in. Meer daarover kan je lezen in de rubriek met aandachtspunten. Het belangrijkste gevolg of risico is dat de verzekeringsmaatschappij weigert om uit te betalen.

Wanneer het aanrijdingsformulier gebruiken?

Het Europees aanrijdingsformulier kan gebruikt worden bij eender welk ongeval. Dat kan perfect een ongeval zijn zonder tegenpartij (bijvoorbeeld tegen een boom rijden), maar ook een aanrijding met een zwakke weggebruiker of bij brand en diefstal.

Zelfs al komt de politie ter plaatse, dan nog is het belangrijk dat je een aanrijdingsformulier invult.

Steeds voorbereid zijn op een ongeval

Je kan niet voorspellen of er al dan niet ooit een ongeval zal plaatsvinden, maar het loont hoe dan ook de moeite om hierop voorbereid te zijn. De beste voorbereiding bestaat uit het voorzien van volgende attributen in je auto:

  • Een balpen (gebruik géén potlood);
  • Aanrijdingsformulieren (bij voorkeur twee of meer);
  • Een fototoestel om het ongeval te documenteren. Tegenwoordig is dat geen probleem meer met de opkomst van smartphones;
  • Een stukje krijt.

Tips Europees aanrijdingsformulier (EAF)

Je kan het Europees aanrijdingsformulier hier downloaden in pdf formaat. Bij voorkeur bewaar je steeds drie of vier exemplaren in je auto. Zorg er steeds voor dat zowel jij als de tegenpartij een exact exemplaar krijgt van het ingevuld formulier na een ongeval.

Onthoud ook dat het aanrijdingsformulier bij elk ongeval moet ingevuld worden, zelfs al zegt de politie dat dit niet nodig zou zijn. De politie zal inderdaad een PV opsturen naar de verzekeringsmaatschappij, maar dat duurt zeer lang. Je bespaart met andere woorden veel tijd uit en zal sneller terugbetaald worden.

Bij een fileongeval dien je twee aparte exemplaren in te vullen: eentje dat slaat op de voorkant van de wagen, en eentje dat slaat op de achterkant van de wagen.

Gebruik je het blauw boekje van het Europees aanrijdingsformulier? Dat is handig want deze schrijft door zodat jij en de tegenpartij zich maar om één formulier dient te bekommeren. Nadat alles werd ingevuld kan je deze gewoon afscheuren en meegeven met de tegenpartij.

Het kan nooit kwaad om voorbereid te zijn, en je persoonlijke gegevens alvast op voorhand in te vullen. Dat bespaart tijd en stress wanneer er een ongeval plaatsvindt. Zodoende hoef je ook niet direct te gaan zoeken naar zaken zoals het contractnummer van je verzekering.

Hou zoveel als mogelijk zelf de touwtjes in handen: neem de leiding bij het invullen van het aanrijdingsformulier en zorgt ervoor dat je als laatste tekent: dan ben je zeker dat er geen wijzigingen meer aan het formulier worden aangebracht, nadat je handtekening erop staat.

Vul alle gegevens correct in en let er op dat de tegenpartij dit ook doet. Kijk er dus op toe dat zijn gegevens zoals de nummerplaat en verzekeringsgegevens correct zijn ingevuld. Neem dus ook even de groene kaart van de tegenpartij in handen om alle ingevulde gegevens te controleren. Stemmen de gegevens niet overeen? Verwittig dan onmiddellijk de politie indien dit nog niet gebeurd zou zijn.

Heb je een andere mening dan de tegenpartij? Dan kan je dit apart vermelden in vak 14 langs uw zijde van het formulier. Vul sowieso ook een aanrijdingsformulier in als de tegenpartij hierover moeilijk doet.

Zijn er getuigen in de buurt? Schrijf dan hun naam en contactgegevens op, hiervoor is een aparte rubriek voorzien op het aanrijdingsformulier.

Aandachtspunten aanrijdingsformulier

In bovenstaande tekst kon je reeds lezen dat het kan gebeuren dat je niet overeenkomt met de tegenpartij. Dat kan je direct in het aanrijdingsformulier vermelden om op die manier de stelling van de tegenpartij te betwisten.

Het formulier ondertekenen is niet noodzakelijk een verplichting, je kan het ook steeds gebruiken om gegevens uit te wisselen. Toch doe je er goed aan om in dit geval ook de politie te bellen. Zij kunnen helpen met bemiddelen.

Ook het direct opsturen van het formulier naar de verzekeringspartij is niet verplicht, er kan bijvoorbeeld steeds een regeling in der minne worden getroffen. Of dat verstandig is of niet hangt af van situatie tot situatie, maar wanneer je niet in fout bent, dan heb je er ook belang bij om steeds het aanrijdingsformulier in te vullen.
Europees aanrijdingsformulier na ongeval met autoAls je zelf akkoord gaat met een regeling in der minne, dan kan je een raming van de kosten laten opmaken bij een specialist. Lopen de kosten toch te hoog op, of vertrouw je het niet? Dan kan je het formulier alsnog doorsturen.

Een foutief ingevuld aanrijdingsformulier (of het nalaten om een aanrijdingsformulier in te vullen) kan risico’s met zich meedragen. Indien er geen contactgegevens worden verstrekt aan de tegenpartij, dan wordt dit aanzien als vluchtmisdrijf, en dat is strafbaar.

Een ongeval kan heel onschuldig lijken, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen schade is. Soms duurt het enkele dagen voor dat duidelijk wordt. Wanneer je geen aanrijdingsformulier hebt ingevuld, dan zijn er weinig opties meer.
Ook bij een ongeval met weinig of geen zichtbare schade doe je er goed aan om een Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Jij kunt je bedenken, maar ook de tegenpartij kan zich bedenken. Indien er geen contactgegevens worden uitgewisseld, dan kan er naar de politie worden gestapt met de bewering dat de tegenpartij vluchtmisdrijf heeft gepleegd.

Samengevat: Je doet er om tal van redenen goed aan om altijd een Europees aanrijdingsformulier in te vullen, zelfs in de gevallen waar er geen schade kan opgemerkt worden, of wanneer er akkoord wordt gegaan om het ongeval in der minne te regelen.

 
Delen:
Share.

Wilt u ook de goedkoopste omniumverzekering vinden?

button goedkoopste autoverzekering laten berekenen