Alcoholintoxicatie en ongeval. Wat met omniumverzekering?

Alcoholintoxicatie / Dronkenschap in het verkeer
Jammer genoeg begeven er zich op de openbare weg nog steeds te veel mensen die rijden onder invloed van alcohol of drugs. Het risico op een ongeval ligt dan ook stukken hoger. Weet je wat de gevolgen zijn als je een ongeval veroorzaakt onder invloed van alcohol?

Alcoholintoxicatie

In eerste instantie dienen we een onderscheid te maken tussen twee begrippen: alcoholintoxicatie en dronkenschap.

Er is sprake van alcoholintoxicatie van zodra het alcoholgehalte meer dan 0,5 promille bedraagt. Van zodra men meer dan 0,5 promille vaststelt kan een rijverbod tussen 3 a 6 uur worden opgelegd. Van zodra men meer dan 1,6 promille alcohol in het bloed aantreft kan men zijn rijbewijs verliezen voor minstens 15 dagen. Dat kan overigens ook als men een ademtest of bloedproef weigert.

Omdat elke persoon anders reageert op alcohol, kan het zijn dat men dit niet met het blote oog kan vaststellen. De ene persoon vertoont immers sneller tekenen van dronken zijn dan anderen. Toch beïnvloedt alcohol ons rijgedrag en kan een iets tragere reactie of reflex een groot verschil uitmaken.

Dronkenschap slaat meer op de toestand van een persoon. Hierbij wordt duidelijk op basis van het gedrag van iemand, of die onder invloed van alcohol of andere middelen is. Dit is een subjectief gegeven aangezien elke persoon anders op alcohol reageert.
Uiterlijke kenmerken van dronkenschap zijn moeilijk te verbergen: problemen met evenwicht, vertraagde reacties, onduidelijk praten, … het zijn maar enkele voorbeelden hoe dronkenschap kan worden waargenomen.

Alcoholintoxicatie en omniumverzekering

Onder invloed van alcohol of andere middelen rijden kan verregaande gevolgen hebben. In eerste instantie denken we aan de materiële maar ook mentale schade van de slachtoffers, maar ook de persoon die het ongeval veroorzaakt mag de gevolgen niet onderschatten.

Het regres van de verzekeraar

Het slachtoffer hoeft financieel niet te vrezen als de tegenpartij een ongeval veroorzaakt terwijl die dronken is. Als slachtoffer zal de verzekeringsmaatschappij waar de tegenpartij zijn omniumverzekering heeft bij afgesloten de vergoeding uitkeren.

De verzekeringsmaatschappij kan op haar beurt wel een verhaalrecht of regres uitoefenen. Dit wil zeggen dat ze deze vergoeding (gedeeltelijk) kan terugvorderen. Wie dronken is en een ongeval veroorzaakt, kan daar dus ook een financiële kater aan overhouden en moet er rekening mee houden dat de verzekeraar niet alles zelf zal willen vergoeden. Lees er anders maar even het contract van je omniumverzekering op na.

Alcohol en rijden met auto onder invloed

© Pixabay

Het bedrag dat de verzekeraar kan terugvorderen is wel beperkt tot ongeveer 31.000 euro. Daarenboven moet men ook aantonen dat het ongeval werd veroorzaakt door dronkenschap of alcoholintoxicatie.

Burgerlijke procedures

Slachtoffers kunnen ook burgerlijke procedures opstarten naar aanleiding van blijvende fysieke of emotionele letsels. Op die manier bestaat het risico dat men na een ongeval met alcoholintoxicatie, nog een bijkomende schadevergoeding dient te betalen aan de slachtoffers – los van het verhaalrecht die de autoverzekeraar kan uitoefenen.

Eigen schade

Een ander risico dat men loopt na het veroorzaken van een ongeval waarbij alcoholintoxicatie werd vastgesteld, is de schade aan het eigen voertuig. De kans is immers groot dat men hier zelf voor zal moeten instaan omdat het contract een vergoeding weigert.

Ook hier dient de verzekeringsmaatschappij het verband aan te tonen van het ongeval en de toestand waarin de bestuurder zich bevond. Kan men een causaal verband aantonen tussen beiden, dan zal de verzekeraar waarbij je een omniumverzekering hebt afgesloten wellicht niet tussenkomen.

Gevolgen bij nieuwe autoverzekering aanvraag

De kans is groot dat je op zoek moet gaan naar een nieuwe autoverzekeraar omdat deze het contract wil stopzetten nadat je een ongeval hebt veroorzaakt waarbij je dronken achter het stuur zat. Een andere optie is dat er strengere voorwaarden aan het contract gekoppeld worden.

Een nieuwe verzekeraar vinden wordt geen eenvoudige opgave, want je mag deze informatie niet verzwijgen. De kans is ook groot dat andere verzekeringsmaatschappijen hier zelf tijdig op uit komen. Wie drie keer geweigerd wordt voor een nieuwe autoverzekering (of uitzonderlijk hoge premies moet betalen) kan zich wel wenden tot het Tarificatiebureau.

 
VerzekeraarEigenschappen omniumverzekeringBerekenen
Corona Direct logo
  • Beste kilometerverzekering
  • Bespaar tot 50% op je premie bij < 15.000 kilometers/jaar

Gratis simulatie

dvv verzekeringen logo
  • Keuze uit 3 formules: Volledige Omnium, Beperkte Omnium of alleen Brand & Diefstal

Gratis simulatie
Jongverzekerd logo
  • Autoverzekering voor inwonende jongeren
  • Gezinspakket: Dus ook voor de ouders
  • Het nest verlaten? Voordelen behouden!
  • Ook voor motorrijders

Meer informatie
Hopala verzekeringen logo
  • Vergelijk meer dan 10 autoverzekeringen
  • Gratis dienst

Gratis simulatie
Delen:
Share.

Wilt u ook de goedkoopste omniumverzekering vinden?

button goedkoopste autoverzekering laten berekenen