Autoverzekering opzeggen? Zo begin je er aan

Je denkt er aan om van verzekeraar te veranderen, of je verzekeraar heeft de polis opgezegd? Dan zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Autoverzekeringen opzeggen kan vrij complex zijn omdat dit wettelijk geregeld is.

Enerzijds bestaan er de gewone opzeggingen van een contract, maar daarnaast zijn er ook nog bijzondere situaties die zich kunnen voordoen waarbij een van de partijen het contract wenst op te zeggen. Een voorbeeld van een bijzondere opzegging is bijvoorbeeld na wanbetaling of bij het verdwijnen van het risico (auto verkopen).

We trachten je hierin wegwijs te maken en voorbeelden te geven van situaties die zich kunnen voordoen.

Jaarlijkse vervaldatum: opzegtermijn respecteren.

Je contract komt binnenkort te vervallen en je wenst andere verzekeraars aan te spreken voor een nieuwe autoverzekering. Dit is perfect mogelijk maar je moet rekening houden met een opzegtermijn.
Wettelijk gezien moet je een opzegtermijn respecteren van minimaal 3 maanden. De meeste verzekeraars houden dit op 90 dagen. Praktisch gezien neem je best 4 maanden zodat ook briefwisseling en afhandeling kan inbegrepen zijn in de termijn en niet voor last kan zorgen.

Het is dus best mogelijk dat je op de jaarlijkse vervaldatum het contract opzegt, mits vooropzeg van de opzegtermijn. Als 1 juli de vervaldatum is, dan zorg je er best voor dat je opzegbrief ten laatste verstuurd wordt op 31 maart.

De verlenging van een verzekeringscontract gebeurt jaarlijks stilzwijgend. Zeg je niet tijdig je contract op, dan wordt de overeenkomst automatisch met een jaar verlengd.

Aandachtspunten:

 • De postdatum telt, dus je doet er ook goed aan je brief aangetekend te versturen. Ook een deurwaarder met een exploot naar de verzekeringsmaatschappij sturen kan gelden als postdatum, net zoals je de opzegbrief persoonlijk kan gaan afgeven maar dan moet je wel een ontvangstbewijs vragen.
 • De brief moet verstuurd worden aan je verzekeraar en dus niet aan je makelaar.

Tip: Heb je reeds een nieuwe verzekeraar gevonden? Dan kan je hen het werk laten doen om de huidige polis stop te zetten!

 

Vervaldag is voorbij.

Ben je te laat om je verzekeringscontract op te zeggen? Schrijf dan toch maar uw brief en verzend deze aangetekend naar de verzekeraar waarbij je je autoverzekering hebt lopen. Op die manier vergeet je het tenminste niet.
Het hoeft dus niet 3 maanden voor de vervaldatum te gebeuren, 9 maanden voor de vervaldag kan natuurlijk ook.

Dit belet je niet om al op zoek te gaan naar een nieuwe verzekeringsmaatschappij. Je kan dan ook al een contract tekenen, waarbij de datum pas ingaat vanaf het moment dat je autoverzekering bij je oude maatschappij wordt stopgezet.

Wat met mijn omniumverzekering?

Uw omniumverzekering opzeggen kan op elk moment. De termijn van drie maanden is hier niet van toepassing. Van zodra de omnium geschrapt wordt, vervalt ook het risico en stopt de polis. Een nieuwe omniumverzekering afsluiten kan dus al direct bij een andere verzekeringsmaatschappij. Uw gewone BA autoverzekering kan nog even doorlopen bij de oude verzekeringsmaatschappij.

Uitzondering: nummerplaat terugsturen.

Autoverzekering stopzettenWil je toch direct overschakelen naar een andere verzekeringsmaatschappij voor uw autoverzekering? Dan heb je altijd nog de optie om je nummerplaat terug te sturen naar de dienst DIV. Deze dienst zal u dan een bericht van schrapping opsturen waarmee je de polis van uw autoverzekering alsnog kan stopzetten.

Hierbij heb je natuurlijk het probleem dat je tijdelijk niet met je auto kan rijden, tenzij je een wagen op reserve hebt of kan lenen. In sommige situaties kan deze aanpak toch wel nuttig zijn:

 • Je koopt een nieuwe wagen en vraagt hiervoor een nieuw nummerplaat aan. De nummerplaat op de oude wagen laat je dan onmiddellijk inleveren.
 • Een nieuwe nummerplaat aanvragen gaat relatief snel, dus je zal niet heel lang de auto aan de kant moeten laten staan als je toch je oude wagen wilt behouden tijdens de overzetting naar een autoverzekering bij een andere maatschappij.

Opgelet: Je zal dan wel de premie nog moeten betalen als je een vervaldagbericht ontvangt. Wanneer je effectief met het attest van uitschrijving (van de dienst DIV) je autoverzekeringscontract stopzet dan zal je een deel hiervan terugbetaald krijgen.

Kan je dus een goede deal bekomen bij een andere maatschappij, onthou dan dat er altijd mogelijkheden zijn. Het insturen van uw nummerplaat naar de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) is daarvan één optie, het tekenen van een nieuw contract bij een andere maatschappij waarbij de polis pas na een bepaalde periode begint te lopen is een andere optie.

Autoverzekering opzeggen: Andere gevallen.

Er kunnen diverse redenen aangehaald worden waarom je van verzekeraar wenst te veranderen. Een goedkoper tarief, ontevredenheid van je huidige verzekeraar, … We overlopen alle opties eens.

Polis autoverzekering net getekend, maar toch willen afzien.

Via het internet of via mail heb je reeds je akkoord gegeven om de verzekering aan te gaan, maar achteraf gezien twijfel je over je beslissing. In dit geval kan je binnen de 14 kalenderdagen toch nog van verzekeraar wijzigen.

De termijn begint te tellen op het moment dat je verzekeraar uw contract ontvangt en ook hier verstuur je de brief best aangetekend.
Opgelet: heb je tijdens deze 14 kalenderdagen een ongeval, dan kan je je autoverzekering niet meer stopzetten.

Autoverzekering stopzetten na een ongeval.

Je leert je verzekeraar past echt kennen nadat je een ongeval hebt gehad. Was je betrokken bij een ongeval dan heb je 1 maand de tijd om je autoverzekering op te zeggen. Het maakt niet uit of je bij het ongeval in fout was of niet.

De termijn van 1 maand start te lopen vanaf het moment dat je een schadevergoeding ontvangen hebt of op het moment dat je bericht hebt gekregen van weigering van de schadevergoeding.
Heb je alleen een BA autoverzekering en werd de derde partij vergoed? Dan gelden dezelfde regels: in principe wordt u verwittigd wanneer de derde partij een vergoeding werd toegekend.
De opzegging treedt pas in werking drie maanden na postdatum. Zodoende heb je als verzekeringsnemer voldoende tijd om een nieuwe verzekeraar te zoeken.

Autoverzekering stopzetten na een wijziging in tarief.

Als uw verzekeraar een wijziging in tarieven of een wijziging van de algemene voorwaarden van uw autoverzekering aankondigt dan heb je drie maanden de tijd om je contract op te zeggen en van autoverzekering te veranderen.

Deze termijn begint pas te lopen vanaf de dag dat je deze aankondiging hebt ontvangen. Wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor de tariefwijziging dan geldt deze regel natuurlijk niet.
In volgende gevallen lig jij aan de basis van de tariefwijziging (louter als voorbeeld):

 • Stijging bonus-malus naar aanleiding van een ongeval waarin je in fout was;
 • Naar aanleiding van een aanpassing in het contract (bijvoorbeeld toevoeging bestuurder);
 • Naar aanleiding van een ander voertuig of een wijziging van uw domicilie.

Autoverzekering stopzetten na verkoop van uw wagen.

Je verkoopt je wagen en hebt dus ook geen nood meer aan een autoverzekering, dan is het logisch dat je je contract kan stopzetten. Doe dit zo snel mogelijk na de verkoop van je wagen. De verzekeraar zal het contract van de autoverzekering ten laatste 10 dagen na ontvangst van uw opzeg opschorten en beëindigen op de vervaldag.

Als er nadien een andere auto aangekocht wordt, dan kan je niet van BA-verzekering veranderen voor uw contract is afgelopen. Opties zoals rechtsbijstand, omnium, bestuurdersverzekering, … toevoegen of annuleren is dan weer wel mogelijk.

Autoverzekering stopzetten bij faillissement verzekeraar.

Deze situatie zal zich wellicht niet snel voordoen, maar wanneer je verzekeraar failliet gaat of wanneer hun vergunning om autoverzekeringen aan te bieden ingetrokken wordt, dan spreekt het natuurlijk voor zich dat je van verzekeraar kan wijzigen.

Autoverzekering stopzetten: voorbeeld opzegbrief.

De brief verstuur je het best aangetekend, maar van welke inhoud moet de brief voorzien worden?
Op zich moet zo’n opzegbrief niet groot zijn, maar ze dient wel voorzien te zijn van enkele gegevens zodat de verzekeraar jou en je lopende autoverzekering kan herkennen.

Volgende persoonlijke gegevens dien je op de brief te vermelden:

 • Locatie en datum;
 • Je naam en adresgegevens;
 • Gegevens van de verzekeraar;
 • Onderwerp: opzeg autoverzekering;
 • Handtekening.

Met betrekking tot je polis autoverzekering, kan je best volgende zaken vermelden:

 • Het soort verzekering waarover het gaat;
 • De vervaldatum van het contract;
 • Het polisnummer

Verzekeraar zegt contract op.

In sommige gevallen kan de verzekeraar zelf beslissen om je autoverzekering op te zeggen. Steeds meer en meer zullen verzekeringsmaatschappijen een polis weigeren of stopzetten als dit teveel risico of verlies inhoudt. Verzekeringsmaatschappijen zijn dus veel strenger geworden.

Het niet betalen van een premie of een hoge schadefrequentie kan er al voor zorgen dat de verzekeraar uw polis schrapt. Dit zijn twee gevaarlijke situaties waarin je je kan bevinden en die het voor u moeilijker kunnen maken om een nieuwe verzekeraar te kunnen vinden. De verzekeraar dient immers verplicht een reden op te geven.

Heb je problemen met het betalen van de premies dan ben je in principe niet meer gedekt. Vergeet in dat geval ook wel niet dat als je achterstallige schulden hebt deze uiteindelijk wel nog zal moeten betalen. Een lening of krediet aangaan is in dit geval niet altijd een goed idee.

Check in ieder geval de polisvoorwaarden van het contract van uw autoverzekering. Daarin staat vermeld wat de verzekeringsmaatschappij moet aan voldoen als hij uw contract wil stopzetten. Via de Ombudsman kan je eventueel wel de beslissing aanvechten als de argumenten volgens u niet voldoende zijn omschreven.

Nuttige bronnen en meer info:
Autoverzekeringen Vergelijken
Delen:
Share.

Wilt u ook de goedkoopste omniumverzekering vinden?

button goedkoopste autoverzekering laten berekenen