Ongeval, en tegenpartij is niet verzekerd. Wat nu?

Iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een voertuig is verplicht om zich te verzekeren. Dit kan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto zijn (het minimaal verplichte) of een omniumverzekering (met aanvullende waarborgen in vergelijking met de BA-autoverzekering).

Jammer genoeg bevinden er zich nog steeds veel personen in het verkeer, zonder de nodige verzekering. Wat als er een ongeval plaatsvindt?

Onverzekerde tegenpartij

Het moet je maar overkomen: je bent betrokken in een ongeval, en dan blijkt dat de tegenpartij geen verzekering heeft. Wat dan?

Uit schatting blijkt dat meer dan 70.000 voertuigen in België rondrijden zonder de nodige verzekeringspapieren. Dat zijn er nog steeds veel, wetende dat dit rechtelijk kan bestraft worden. Een BA-autoverzekering dient om materiële en lichamelijke schade die worden toegebracht aan derden, te vergoeden.

Wie geen geldige verzekeringsdocumenten kan voorleggen, riskeert inbeslagname van zijn voertuig en op te draaien voor de terugbetaling van alle gemaakte schade bij een ongeval (zowel materiële schade als lichamelijke schade). Ook strafrechtelijk zijn er sancties. Een onverzekerde chauffeur riskeert een rijverbod, een boete van 6.000 euro en zelfs een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden.

Ongeval, wat nu?

Wie in een ongeval betrokken raakt waarbij de tegenpartij geen geldige verzekeringsdocumenten kan voorleggen, kan zich wenden tot het GMWF (het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds). Je kan een aanvraag indienen bij dit fonds en deze komt dan tussen voor de vergoeding waarop je recht zou hebben. Nadien tracht ze deze vergoeding terug te vorderen van de onverzekerde tegenpartij.

Zowel materiële als lichamelijke schade wordt in principe vergoed door het fonds wanneer je in een ongeval betrokken raakt waarbij de tegenpartij onverzekerd is.

Aangifte indienen

Om een aangifte in te dienen kan je een formulier invullen bij het fonds. Dit kan online via hun website fcga-gmwf.be of per aangetekend schrijven naar:
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
Liefdadigheidstraat 33 bus 1
1210 Brussel.

Het is belangrijk dat je zoveel bewijsstukken als mogelijk toevoegt: foto’s, omschrijving van het ongeval, aangifte van het ongeval en eender welke bewijsstukken waaraan je kan denken.

De aangifte dient te gebeuren binnen de vijf jaar nadat het ongeval plaats heeft gevonden. Om kosten van lichamelijke schade te recupereren, dien je wel snel te zijn en binnen de 30 dagen na het ongeval een aangifte in te dienen bij de Politie. Als dat absoluut niet mogelijk is, dan kan het ook iets later gebeuren. Men houdt immers rekening met overmacht.

onverzekerde tegenpartij bij auto ongeval

© Shutterstock – onverzekerde tegenpartij bij ongeval

Wanneer tussenkomst door GMWF?

  • Bij een aanrijding door een gestolen wagen die niet verzekerd is;
  • Wanneer de wagen die de schade heeft berokkent niet verzekerd is;
  • Bij schade aan uw wagen en de tegenpartij heeft zich na twee maanden nog niet gemeld;
  • De verzekeraar is niet in staat om binnen de drie maanden te reageren op uw aanvraag tot schadevergoeding;
  • Je weet na twee maanden nog steeds niet welke verzekeraar je moet contacteren;
  • De verzekeringsmaatschappij is intussen failliet gegaan, of weigert om haar verplichtingen na te komen.
  • Bij sprake van overmacht.

Ongeval in het buitenland?

Ben je betrokken in een ongeval in het buitenland? Dan kan je je nog steeds wenden tot het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. Dit is een VZW dat werd opgericht in 1957 om schade die veroorzaakt werd door buitenlandse voertuigen te vergoeden.

Meer informatie, en het indienen van een aangifte, kan gebeuren op de site van de VZW, namelijk: bbaa-bbav.be;

Verzekering is verplicht

Wie zich in het verkeer begeeft, is verplicht om minimaal een Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid auto te hebben. De inhoud daarvan is wettelijk vastgesteld en wijkt in principe niet af bij verzekeringsmaatschappijen zodat je zelf wel kan kiezen voor de meest interessante of goedkoopste autoverzekering.

Wie bijkomende waarborgen wenst, kan opteren om een omniumverzekering aan te gaan. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het om een nieuwe wagen gaat, kan een omniumverzekering een zeer interessante keuze zijn.

Vergelijk onmiddellijk prijzen van autoverzekeringen en omniumverzekeringen bij Hopala door op deze link te klikken.

 
Delen:
Share.

Wilt u ook de goedkoopste omniumverzekering vinden?

button goedkoopste autoverzekering laten berekenen